עמוד ראשי  |  התחבר או אם אינך עדיין רשום, הרשם בחינם.
  בלוגר  

אודות
"חזון יאשיהו "
על מה שרציתם לדעת על עולם התורה והחסד של ישיבת " שובה ישראל"
ועל כבוד קדושת האדמו"ר עטרת ראשנו רבנו יאשיהו יוסף פינטו שליט"א
בקרו באתרנו www.haravpinto.com
נושאים
האתרים/פייסבוק
חדשות שובה ישראל
•  יום חמישי שיעור באשדוד
•  בשעה 21:00
•  שבט בנימין 34
הרב יאשיהו יוסף פינטו שליט"א - ואהבת לרעך כמוך
19/04/2013 13:53
הרב פינטו (הרב יאשיהו פינטו )
הרב פינטו, rabbipinto, הרב יאשיהו יוסף
בס"ד

מזמור שיר ליום השבת.
חושבים אנו בנפשנו ערב שבת קודש ומספר שעות אחרי השיעור הקדוש אשר היה בהיכל הישיבה הקדושה באשדוד, מה הלימוד שנלמד מהמיוחדות והאוירה הקדושה אשר הייתה היום בהיכל הישיבה. וחושבים אנו בנפשנו: ידוע המעשה בתלמיד שפנה לרבו ואמר לו: רבי הקדוש מספרים אנשים ואומרים שהרב נותן עצות וסגולות מיוחדות אשר מביאים לדברים גדולים ומיוחדים תתן לי רבי הקדוש סגולה להגיע להיות ירא אלוקים. ענה הרב ואמר לתלמידו: אני אינני מכיר סגולה או כל דבר אחר אשר מביא את האדם להיות ירא אלוקים אבל אם אתה רוצה סגולה אני יכול לתת לך סגולה להיות אוהב אלוקים. שמח התלמיד ואמר: אם אין סגולה ליראת אלוקים אני שמח מהסגולה של אהבת אלוקים. שאל וביקש התלמיד מהר לדעת מה הסגולה של אהבת אלוקים ענה הרב ואמר לו: כאשר תאהב את רעיך זה ההתחלה להגיע לאהבת אלוקים. כאשר האדם אוהב את חברו, את יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא זה תחילת הדרך להגיע לאהבת ה' אמיתית.
הנה בדור הזה אנו נמצאים בזמן שהקשר בין אדם לחברו נהיה קשר שטחי ביותר וכל אדם חי בעולמו והעולם רוצה להיות אוהב ה' ולדלג את האוהב חברו. וזה נמשל לאדם שרוצה להכנס לבית שיש לו שני דלתות ויש לו מפתח של דלת אחת ואת המפתח השני אין לו, דרך "ואהבת לרעיך כמוך" מגיעים לאהבת ה' אמיתית.
וזה הניסיון הגדול של הדור הזה, גם בקרב אנשים אשר מבינים מה זה אהבת ה' מדלגים על הדלת של ואהבת לרעך כמוך וכך לעולם לא יגיעו לשלמות האמיתית של אהבת ה'.
וזה היה עומק הטעות של תלמידי רבי עקיבא אשר היו גדולים בתורה אך לא נהגו כבוד זה בזה, דילגו על הדלת של בן אדם לחברו לכן הגיעו להשגות גדולות אך בלי הבסיס של דרך ארץ קדמה לתורה ולכן לא יכלו לחיות ומתו משום מעלתם הגדולה והחיסרון בהבנת הדרישה מאיתנו לאהבת ה' על ידי הדרך של אהבת רעך.
והיום כאשר עמדנו בשיעור המרומם והמקודש וראינו כח של כאיש אחד בלב אחד הרגשנו שעל ידי אהבת רעך מגיעים לדרגה של אהבת ה' אמיתית ואפשר להגיע להשגות גדולות בעבודת ה'.
וזה היה עומק מה שקרה לשני בני אהרון נדב ואביהו שמתו, המדרש אומר אחד מן הדברים שעשו, היו רואים את משה ואהרון והיו אומרים מתי ימותו משה ואהרון ואנו ננהיג את בני ישראל בצורה יותר טובה ועל זה נענשו שמתו. והשורש של החטא הזה הוא שהיה פגם ואהבת לרעך כמוך, איך בן יכול לחשוב כך על אביו ועל דודו, אפילו שמחשבתם הייתה לשם שמים בכל אופן היה בזה פגם ולכן מתו במיתה משונה.
ולכן בערב שבת שזה זמן של חשבון נפש נראה איך בכל הכח נמצא לאהוב את חברינו ודרכו להגיע לאהבת ה' אמיתית.
ואפילו לאהוב את האדם שעושה לך רע ומזיק לך, ומובא בספרים הקדושים: "ואהבת לרעך כמוך", תאהב גם "לרע"ך, לאדם שעושה לך רע גם אותו תאהב כמוך וכך יכול האדם להגיע לאהבת ה' אמיתית .
נכנס לשבת קודש הזאת בשמחה ובאהבה, בבן אדם לחבירו ונזכה כולנו לשבת של שמחה, קדושה ונחת.
ונזכה לגאולה שלמה בקרוב ממש.
0 תגובות
הבוטח בה' חסד יסובבנו הרב יאשיהו פינטו שליט"א
15/04/2013 20:38
הרב פינטו (הרב יאשיהו פינטו )
הרב פינטו, rabbipinto, הרב יאשיהו יוסף
בס"ד

יש זמנים שהאדם שואל את עצמו מדוע זה השם שלי והורי לא קראו לי שם אחר וכן האדם שואל מדוע אני יושב בכיסא הזה ולא בכיסא אחר של יותר מכובדים או מעמדי מדוע אינו יותר גדול וכן מדוע לחברי יש בית טוב משלו, עבודה טובה משלו ועל זה בן עזאי אומר: "בשימך יקראוך", השם שההורים שלך נתנו לך זה השם האמיתי שלך וזה המגיע והמיועד לך. וכן "בכסאך יושיבוך", הכיסא שלך הוא הראוי לך והחשבונות הם של הקב"ה. וכן "ואת שלך יתנו לך", לא יעזור לאדם כלום הוא יקבל את שלו ושום אדם לא יכול לקחת ממנו את שלו והוא לא יכול לקחת מאף אדם את שלו.
והנה מצאנו ברבי שמעון בר יוחאי, שמתקרבים אנו ליום הילולתו, הפיוט הקדוש: "מושב טוב ישבת, יום נסת יום אשר ברחת, במערת צורים שעמדת, שם קנית הודך והדרך".  וקשה איך אפשר לאמר על המערה אשר החיים בה היו קשים ביותר כדברי חז"ל: רשב"י ובנו היו נכנסים לאדמה כל היום ולומדים תורה וכל גופם היה מלא בפצעים ובצער גדול, לקרוא לזה מושב טוב ישבת?, הרי זה צער זה לא מושב טוב זה כואב רחוק מאשתו, רחוק מתלמידיו וחבריו התנאים, רדוף מהממשלה לזה קרא מושב טוב ישבת?.
אלא רשב"י ידע שהקב"ה רוצה שהזמן הזה זה מה שהוא יעבור ועם זה מה שהוא יתמודד וזה גזרה מהקב"ה, מיד רשב"י הבין שזה בכיסאך יושיבוך ואת שלך יתנו לך, לכן מיד מהרגע הראשון שנכנס למערה זה היה בשבילו רצון ה' וזה היה בשבילו המושב הטוב שאפשר לשבת בו. כאשר האדם מבין שהמקום שהוא נמצא בו זה רצון ה' ושם הוא צריך לעמוד ולעשות שם את רצון ה', מיד רשב"י מסר את נפשו וזה נהיה בשבילו הטוב ביותר והשמחה הגדולה שאפשר לשמוח במקום הזה, במערה ושם קנה הודו והדרו.
ואם לא הייתה המערה לרשב"י לא היינו זוכים לרשב"י, הנסיונות האלו של רשב"י, של משה רבנו שנרדף על ידי פרעה, של דוד המלך שנרדף על ידי שאול, על ידי פלשתים, הם בונים בנפש האדם מעלה שאי אפשר להשיג אותה על ידי כל עמל ויגיעה שאדם יעמול ויהיה יגע, רק על ידי שהאדם נרדף על לא עוול בכפיו יכול להשיג את ההשגה המיוחדת הזאת.
ושמענו לפני שנים רבות מעשה מאדם נבון בבתו של טבח אשר הייתה כל היום מתלוננת לאביה שרע לה וקשה לה ולא נוח לה, אביה הכניס אותה למטבח ולקח גזר, ביצה וגרעיני קפה וחימם מים והכניס כל אחד לסיר אחר עם מים חמים, הגזר נהיה רך, הביצה נהיית קשה והקפה נתן ריח טוב, אמר לה אביה: בתי התמודדויות בחיים או מחלישים את האדם כמו הגזר שהיה חזק ונהיה חלש או מקשים את האדם ומחזקים אותו כמו הביצה שהייתה רכה ונהיית קשה או גורמים לאדם להשתבח ולתת ריח טוב כמו הקפה, כך את בתי ההתמודדויות או ישברו אותך ויחלישו אותך, או יחזקו אותך, או יתנו לך יכולת להיות משובחת וטובה יותר.
ואנו נלמד לעצמנו להיות רכים במקומות שצריך, להיות קשים במקומות אחרים ולהשתבח היכן שצריך.
ומה' יבוא הטוב והבוטח בה' חסד יסובבנו.
0 תגובות
קבלות חייב לקיים - הרב יאשיהו יוסף פינטו שליט"
11/04/2013 20:16
הרב פינטו (הרב יאשיהו פינטו )
הרב פינטו, יאשיהו פינטו, rabbi pinto
בס"ד

"ובמלאת ימי הטהרה לבן או לבת תביא כבש בן שנתו לעולה ובן יונה או תור לחטאת אל פתח אוהל מועד אל הכהן וכפר עליה הכהן וטהרה" (ויקרא י"ב).
והגמרא במסכת נידה (ל"א) שואלת: מדוע היולדת צריכה להביא קרבן?, ומתרצת הגמרא שבשעה שהאשה יולדת היא מצטערת צער גדול מאוד ובאותם רגעים נודרת שלעולם לא תרצה יותר ללדת ילדים ואחרי שרואה את בנה מצטערת היא על הנדרים והכעסים אשר עברה בשעת הלידה ולכן הקרבן הוא על הנדרים הללו אשר חוזרת בהם ממנם.
ואולי אפשר להוסיף עוד ולאמר הנה כאשר האדם נמצא בזמן קשה בחייו או בשעת צרה האדם עומד ונודר נדרים ומקבל על עצמו קבלות גדולות, אך כאשר עוברים הימים והחיים שבים למסלולם הרגיל האדם חוזר לסורו וכל מה שנדר וקיבל על עצמו שוכח ואינו זוכר וכך היולדת, שעת הלידה זה זמן קשה ביותר והאישה נודרת ומקבלת על עצמה נדרים וקבלות ואחרי הלידה חוזרת היא מכל הקבלות או מחלקן  ועל זה הבאת הקורבן.
ואפשר לתת טעם לבקשת כהן גדול ביום הכיפורים בקודש הקודשים שהקב"ה לא יקבל את "תפילות של עוברי דרכים". ואפשר לדקדק רואים גנב אשר גונב או אדם שעושה פשע בשעה שעושה מבקש הוא מהקב"ה שיעזור לו שיושיע אותו ויציל אותו שלא יתפס. וזה עומק בקשת כהן גדול שהקב"ה לא יקבל את התפילות של עוברי דרכים, פירוש עוברים על הדרך הטוב וחוטאים, שתפילתם לא תתקבל.
אך אנו צריכים לחזק בנפשנו "נשבעתי ואקיימה" שכל השבועות והנדרים והקבלות אשר נדרנו, נשבענו, קיבלנו על עצמנו אפילו בנימי הנפש נקיים אותם ונעמוד בהם.
וידוע המעשה בחולדה ובור, בבת מלך אשר נפלה לבור וכמעט מתה, עבר איש כפרי והציל אותה, עמדה ונדרה לו שתתחתן איתו, באותה שעה עמדה שם חולדה. עברו ימים האיש הכפרי הלך והתחתן, איך בת מלך תתחתן איתו חשב בדעתו, נולדו לו ילדים ובת המלך שמרה את נידרה. עברו ימים, עברו שנים, בן הכפרי באה החולדה והזיקה לו ומת, אחרי זמן בן שני שלו כך, הלך לרב לשאול מדוע בניו כך מתים ואז נזכר בבת המלך והנדר, שהחולדה שמעה.
לכן קבלות חייב לקיים, נדרים חייב לשמור וכל נדר של מצוה, כל קבלה של מעשה טוב ועוד בימים האלו נשמור וננצור וה' יהיה בעזרנו לעלות ולהתעלות.
ונזכה לגאולה שלמה בקרוב ממש.
0 תגובות
התבוננות פנימית - הרב יאשיהו פינטו שליט"א
10/04/2013 11:19
הרב פינטו (הרב יאשיהו פינטו )
הרב פינטו, rabbipinto, הרב יאשיהו יוסף
בס"ד

ימים אלו הם ימים של התבוננות פנימית והאדם צריך להגיע לדעת את עצמו, את נפשו ובכל יום אשר עובר הוא יום של חיפוש בעוד חלק מנבכי הנפש.
ידוע מעשה במלך גדול אשר בנו התדרדר וירד לתרבות רעה, המלך אשר היה איש הגון וישר לא יכל לשאת את התנהגות בנו, התרבות אשר היה מנחיל בארמון והדוגמא לכל הנתינים איך מתנהג בן המלך, ברבות הימים וברבות המעשים הרעים זרק המלך את בנו מהארמון. הבן ירד והתדדר וירד עד באר שחת, התחבר לחבורה של רוצחים שודדים ופורעי חוק אשר שום גבול לא היה להם.
עברו ימים, עברו שנים, המלך התבגר ואין לו יורש רק הבן אשר היה ברבות הימים ראש השודדים. הצטער המלך וכל יום שעבר צערו גבר וגדל עד אשר התאספו קרובי המלך לטכס עצה מה לעשות להחזיר את בן המלך למוטב ולארמון ולהיות עם אביו ואולי אף לרשת אותו. המלך בחר למשימה הזו את השר הבחיר ביותר שהוא ילך להביא את בן המלך מהשפל אשר הוא נמצא בו, הלך השר הגדול עם גדוד של חיילים ושכן את אוהלו מול מערת השודדים, חיכה השר יום שלח שבן המלך יצא והנה לא יוצא, עוד יום ועוד יום ולא יצא, כעס השר ואמר: אפילו שהוא בן המלך אני שר בחיר והוא היום ראש השודדים אין זה מכבוד הממלכה ולא מכבודי להמשיך לחכות לו. קיפל השר את כל הגדוד וחזרו לעיר. המלך שמע והצטער מאוד.
עברו ימים, שוב את המשימה נתנו לשר אחר ללכת, השר השני אמר אני לא אלך כשר עם צבא אלא כאדם פשוט ואתחבר לבן המלך ואז יהיה אפשר להחזירו לעצמו. הלך השר השני וכאשר נכנס למערת השודדים הקלות והפתיחות והעוללות נעמה לו מאוד ונשאר להיות חלק ממנם.
עברו ימים והשר שהלך לא מגיע, המלך ושריו שלחו לברר היכן הוא והנה שמעו שהשר נהיה חלק מחבורת הלצים והשודדים, המלך נפל ברוחו וצערו היה כפול ומכופל גם השר הראשון לא הצליח! השר השני סטה ונהיה חלק ממנם. ומה יהיה עכשיו, המלך שקע בדיכאון ובדכדוך גדול.
עברו ימים ושוב עלתה עצה לשלוח שר מיוחד עם מידות נעלות שהוא ילך למשימה הזאת, המלך קרא לשר והסביר לו את הבעיתיות ואת צערו הגדול, השר ביקש כחודש להתכונן למשימה, הלך לרבו ושאלו: רבי תיתן לי עצה מה אני אעשה בכדי לא להכשל במשימה אשר קודמיי נכשלו.
ענה לו הרב: תעבוד על עצמך להיות אתה באמת לא לחקות שרים, רוזנים, מלכים או לחקות תאוות ועוללות, יש לאדם שני יצרים יצר הטוב ויצר הרע פעמים האדם מזדהה עם היצר הטוב ועושה טוב פעמים מזדהה עם היצר הרע ועושה רע, אתה תהיה עצמך, לא גינוני מלוכה, לא גינוני שררה ,לא ללכת כאיש רשע חלק ממנם וכך להכנס בתוכם אלא תהיה אתה.
אחרי עבודה של שבועות יצא השר בלבושו הרגיל בלי שומרים ובלי עוזרים ובלי גינוני שררה וכך הצליח במשימתו.
הנה ימים אלו ימי הספירה אסורים בחדש, אסור שירה וזימרה, לא מתחתנים וכו' וכו'. הקב"ה נתן לנו את הימים האלו להיות אנחנו, לא לבלבל את דעתנו בחדש, לא לבלבל את דעתנו בזימרה ושירה, לא בשררה אלא להיות אנחנו עצמנו וכאשר האדם נהיה הוא ואינו מחקה שום אדם רק אז יכול להצליח במשימתו להתקרב לתורה הקדושה.
הרבה אנשים יצאו למשימות והפסידו משום שחיקו אנשים אחרים, ימים אלו הם ימים של הכרה פנימית של עצמנו להיות עצמנו ומה שחסר בנו ולא מושלם לתקן ולהשלים וכך להכנס למתן תורה בשלמות ולהיות כלי קיבול לקבל את תורתנו הקדושה.
0 תגובות
"וטהר ליבנו לעבדך באמת"- הרב פינטו שליט"א
09/04/2013 14:28
הרב פינטו (הרב יאשיהו פינטו )
הרב פינטו, rabbipinto, הרב יאשיהו יוסף פ
בס"ד

רבי יוחנן בן זכאי שואל את תלמידיו: "צאו וראו איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם" ותלמידיו עונים לו, אחד אומר "עין טובה", שני אומר "חבר טוב", שלישי אומר "שכן טוב", רביעי אומר "הרואה את הנולד" ולבסוף החמישי אומר "לב טוב", אמר להם רבי יוחנן בן זכאי: "רואה אני את דברי רבי אלעזר בן ערך מדבריכם שבכלל דבריו דבריכם". והוא סובר שהדרך והמידה הטובה לאדם היא "לב טוב".
והנה כשנתבונן בעומק דברי רבי אלעזר בן ערך- לב טוב נמצא שהלב הוא הפתח לכל חיי האדם, כאשר האדם בעל לב טוב וחייו הם על הצד הטוב של לב טהור האדם כלי קיבלו לקבל את הטוב ביותר והלב הוא המשכן להוביל את האדם לדברים הקדושים והטובים ביותר.
ודוד המלך אומר בתהילים נ"א: "לב טהור ברא לי אלוקים", אם הלב טהור אז "ורוח נכון חדש בקירבי", יכול האדם לקבל רוח נכון להכנס ולהתחדש בקירבו.
והנה "לב טוב" בגימטריא יוצא מ"ט כנגד 49 שערים, כנגד 49 ימים של ספירת העומר, העבודה של ספירת העומר להביא את האדם ללב טוב ואז יכול לקבל את התורה הקדושה ביום החמישים בשבועות.
ולכן יטהר את ליבו וידע האדם שהלב הוא כמו מכונית אשר כמה שיותר מעמיס בתוכה נהיית כבדה וקשה ליסוע בה לכן יקל על ליבו ולא יזכור וישמור וינטור בליבו לשום אדם משום שמה שמשאיר בליבו מכביד עליו ומזיק לו נזק גדול ביותר.
וידע האדם שהלב הוא כמו מחסן והאדם אוסף את כל הצער שלו והכעסים אל תוך הלב והמחסן הזה אוזר ריח רע מאוד, הוא כמו בית סגור ועם הזמן הופך לחדר אשפה ואיך יוכל לעלות ולהתעלות, כל דבר חדש עובר דרך החדר עם הריח הרע וריח רע נדבק בו.
תטהר את ליבך גם אם הצדק איתך ואז הטוב שיכנס יהיה נקי ובהיר ובריר ולא פגום.
וזה העבודה של הימים האלו להגיע "ללב טוב" שכל המידות הטובות של תלמידי רבי יוחנן בן זכאי כלולים בו.
הקב"ה ישמח אותנו ונזכה ללב טוב.
"וטהר ליבנו לעבדך באמת".
ונזכה לגאולה שלמה בקרוב.
0 תגובות
שבע יפול צדיק וקם - הרב יאשיהו פינטו שליט"א
08/04/2013 23:24
הרב פינטו (הרב יאשיהו פינטו )
הרב פינטו, rabbipinto, הרב יאשיהו יוסף פ
בס"ד

"שבע יפול צדיק וקם".
ימי הספירה הם ימים מורכבים ביותר והם ימים של ירידה בכל המובנים.
אך צריך האדם לדעת יסוד גדול ההבדל בין צדיק לרשע, רשע ירידה ונפילה הוא האסון והחורבן שלו ואין לו ממנה תקומה כאשר רשע נופל כהמן וככל הרשעים אשר היו בהיסטוריה לא קמו יותר, כפי שאמרה זרש להמן: אם מזרע היהודים מרדכי אשר החילות ליפול לפניו וכו'. אך צדיק הנפילה היא חלק מהעליה, שבע יפול צדיק וקם, משום שכאשר רואה הצדיק נפילה או זמן קשה מבין הוא שזה סימן מהקב"ה לשנות את דרכיו ולישר את אורחותיו או שאלו יסורים של אהבה ומיד את הנפילה והזמן הקשה מתרגם הצדיק לעליה גדולה ולפתח של התחלה חדשה. וזה יסוד: הנפילה של הצדיק היא התחלה של העליה והפסגה, של הרשע היא התחלה של נפילתו.
וכך ימים אלו הם ימים של ירידה אך הם ההתחלה של העליה הגדולה, הם ימים של ירידה אשר הם בגדר שבע יפול צדיק וקם והקימה היא מתן תורה.
וכך ילמד האדם מוסר לנפשו לכל ההתמודדויות של החיים, הימים והשעות הקשים הם הפתח של השינוי וההתחלות הגדולות, השיעבוד במצרים הפתח של מתן תורה והיותנו עם הנבחר, גזרת המן לאבד את עם ישראל היא הפתח של בית שני וכל הנסיונות והרדיפות הקשות של דוד המלך היו ההתחלה של מלכות בית דוד.
וזה נקרא הכסא דחיותא כשזורעים באדמה גרעין מרקיב הוא עד נקודה האחרונה בו ומשם מתחיל הצמיחה של עץ גדול.
אף אנו בימי הספירה נדע שזמן זה הוא התחלה של בניה גדולה.
ועם האמונה והתקוה החזקה הקב"ה יצמיח ישועה לכלל ולפרט ונזכה לאור גדול בקרוב ממש.
0 תגובות
שבת קודש - הרב יאשיהו יוסף פינטו שליט"א
05/04/2013 11:18
הרב פינטו (הרב יאשיהו פינטו )
הרב פינטו, rabbipinto, הרב יאשיהו יוסף פינ

בס"ד


ערב שבת קודש, שבת אשר יש בה כוחות גדולים ונשגבים לענייני הפרנסה ואפשר להשפיע שפע מרובה בעניין זה.

וידוע המובא בספרים הקדושים שבימים אשר אחרי הפסח מרגיש האדם דוחק בנפש ודאגות בענייני הפרנסה ובשבת זו בהתעלות ובהתרוממות יכול להוריד האדם השפעה הן בנפש והן במציאות בענייני הגשמיות.

והנה אחרי ימי הפסח ובפתח ימי העומר ובזמן של התבוננות עמוקה ודבקות גדולה בהקב"ה ובהסתכלות בדרכי אבותינו הקדושים, רוצים אנו לחזק בנפשנו ובנפש כל הנלוים אלינו מידה מהחשובות ביותר בימים האלו ובדור הזה: טוהר הלב ותום הלב.

הנה הימים האלו הם ימים של בלבול גדול, האדם אינו מספיק לחשוב על דבר ראשון ומיד נכנס בליבו עניין אחר, מסיים עניין אחר שוב עולה בדעתו עוד דבר, המרוץ הגדול של החיים וחיי המותרות וחיי הפזרנות וחיי הידיעה האין סופית אשר העולם הזה חי בה, מביאה את האדם לחוסר תום לב ולחוסר טוהר הלב. חיים בדבר וחושבים על דבר אחר, נוסעים למקום אך הלב במקום אחר.

חוסר נקיטת קו אחד שריר בריר וקיים הוא מהקללות הקשות של הדור הזה, חיים בחוסר שלמות, חיים בחוסר תום לב, חיים בחוסר טוהר הלב וזה פתח להתדרדרות עמוקה בכל המובנים, גם ביראת שמים זה פתח להתדרדר בדברים הקשים ביותר. אך גם בנפש האדם שחי בעולם ונפשו בעולם אחר ודעתו בכלל בעניין שונה מביאה את האדם לבלבול לפיזור הנפש ולכן האדם צריך להיות בשלמות עם עצמו עם מחשבתו וכו'.

והנה המשנה אומרת לנו: "כל שבים טהור חוץ מכלב הים" ורבנו הברטנורא פירש ואמר: מכל הבריות אם עושים מעורם כלים אין מקבלים טומאה חוץ מכלב הים אשר אם עשו מעורו כלי כן מקבל טומאה.

ומדוע?, משום שכל החיות כאשר באים לצוד אותם אין הם יכולים לברוח למקום אחר מי שחי בים בים מי שחי ביבשה ביבשה. אך כלב הים חי בשני עולמות כאשר הוא בים חושב על היבשה וכן להפך ולכן מאבד את הקו הישר של מחשבה אחידה ורצופה ולכן כן מקבל טומאה. האדם יכול להיות בעולם ולחשוב על עולם ולכן מאבד את המהות שלו.

וכך יש אדם אשר יושב בישיבה, לומד תורה בדבקות, אך מדי פעם ככלב הים חי ביבשה, הוא מאבד הרבה מחיותו מכוחותיו מתיש את כוחו הרוחני.

ועל זה פרשו המפרשים את אשר אנו מתוודים ביום כיפור: על חטא שחטאנו לפניך בתמהון לבב. ודרשו ואמרו האדם פתאום מתפעל מדבר לא קדוש לא רוחני זה תמהון לבב, גם על זה יש עונש וחטא ביד האדם. ולכן יזהר וישמר האדם מאוד מאוד מנטיותיו הנסתרות והצפונות אשר בסופו אינם מהנות אותו במאומה, ישתדל להזדכך ולהשתחרר מהם.

ונכנס לשבת קודש הזאת מקודשים בתמימות ובהזדככות, בנפש שלמה וחפצה לדבר ה'.

ישתדלו אהובים וחביבים להרבות עלינו בתפילות ובתחינות ובעזרת ה' נראה בקרוב ממש אור גדול ושמחת אמת.

שבת שלום.

0 תגובות
הילולת הבבא מאיר - הרב פינטו שליט"א
29/03/2013 05:21
הרב פינטו (הרב יאשיהו פינטו )
הרב פינטו, יאשיהו פינטו, rabbi pinto
ימים אלו מקודשים ביותר לעם ישראל, ימי חול המועד פסח אשר נפש האדם עולה ומתעלה בהם וימים אלו שזורים עם ימי ספירת העומר אשר עולים מדרגה לדרגה, ממעלה למעלה. 
אך לנו ביותר בימים אלו מתעורר המחשבות וההרהורים ממו"ר זקננו רבנו מאיר אבוחצירא זצוק"ל, אשר השפעתו על חיינו מיום עומדנו על דעתנו גדולה ביותר ואין יום אשר עובר עלינו בלי מחשבות והתבוננות בסבא הקדוש רבנו מאיר, החודשים אשר זכינו ,שגר בבית הורי ואנו כילדים קטנים זכינו לינוק מקדושתו הרמה, הלילות המיוחדים אשר זכינו לראותו יושב ומבכה על חורבן ירושלים באמירת תיקון חצות, הדקדוק אשר זכינו לראותו מקפיד בנטילת ידיים, הדקדוק בכל ברכה וברכה אשר היתה יוצאת מפה קדוש וטהור, העדינות והאצילות, החיבה המיוחדת אשר רחש למרת אמי הצדקת שתחי' , אשר מסרה את נפשה על אביה הקדוש וכן על מו"ר אבי שיחיה, האהבה והרוגע והביטחון אלו דברים אשר השפיעו עלינו וחדורים עמוק בעומק נפשנו ואלו הזרעים אשר נזרעו בילדותנו והלכו והולכים עמנו בכל עת. ובכל זמן אשר עמדנו בפרשות דרכים קשות ומרות בחיים, ראינו, שמענו סימן ממו"ר זקננו המבשר את השקט והביטחה וההצלחה והגאולה. הרוח של הסבא הגדול והקדוש בבא מאיר זצוק"ל נמצא עמנו ומאיר את חיינו ונותן לנו כוח של אמונה אשר שום כוח בעולם אין בכוחו לשוברו, זה כוח רוחני ממקומות גבוהים מאוד ומחדרים אשר למעטים יש את היכולת להיכנס אליהם ולהשפיע מהם את הכוחות האלו.
ואף בימים אלו אשר אנו עוברים , אשר לא פשוטים ואין אנו חושבים שהיה בדור עוד כמה שיכלו לסבול את אשר סובלים, השקט הנפשי אשר משתדלים אנו לנהוג בו הוא מכוח אותו לילה אחרון אשר זכינו להיות במחיצת מו"ר זקננו רבי מאיר אבוחצירא זצוק"ל, הלילה האחרון בחייו כימים האלו אור לי"ז בניסן החדיר בנו כוח חזק ביותר לעולם לא להיכנס לשום רע, לא למחלה, לא לרשעים, לא לשקרנים. לא לרודפי בצע ולא לצבועים אשר עושים מעשה זמרי ומבקשים שכר פנחס.

הלילה האחרון בחיי מו"ר זקננו החדיר בנו לעמוד איתנים, גיבורים לעמוד בפרץ עד הסוף הטוב אשר הקב"ה מביאו באחרית. וכמה שמתארך הזמן סימן שהאחרית תהיה יותר טובה. וכדברי מור זקננו בכל זמן "אחרית טובה". 
ליל הסדר האחרון שזכינו לישב בשולחן הטהור והקדוש, איך ביקש מו"ר זקננו  ממו"ר אבי להביא לו בגדים לבנים וחדשים וכך אחרי תפילת החג עמד כמלאך ה' צבאות, היה משתדל לשתות מעט מן הכוסות והיה מבקש ממו"ר אבי שיחיה: אתה כבן תשלים את הכוסות. אותו ליל הסדר כאשר הסתיים ונשארנו ילדים לעסות את רגליו כשעתיים, כל מילה שיצאה מהקודש חקוקה וחרוטה בנפשנו ובכל יום מודדים אנו את המילים האלו איפה המשמעות המתאימה להיום הזה ומה הרמז של אותה נבואה כמה שעות לפני שהחזיר את נשמתו לבורא עולם. והמילים האלו הולכות איתנו בצאתנו ובבואנו ובשכבנו ובקומנו ורואים הנבואה שלו מתגשמת מיום ליום ומרגע לרגע.

ואף בימים האלו אשר צוררים נקבצו עלינו ועצת עריצים בקשה נפשנו, עומדים אנו ברגיעה גמורה בנפשנו לא שינינו מאומה ממהלך חיינו והכל דבור על אופניו ועם כל הרשעות חדשים לבקרים רבה אמונתך בתורה וחסד ומעשים טובים. 
ונהפוך הוא, הישיבה הקדושה עולה ומתעלה וכל זה עם הכוחות של הסבא הקדוש אשר זרע בנו את הניצנים של ההליכה בלי מורא ובלי משוא פנים וללכת עם האמת בלי להתבייש ממנה ואם צריכים למסור את נפשנו אנו עובדים על זה רגע רגע למסור את נפשנו בשמחה וברגיעה ובאמונה שלמה.

לחוות עוול קשה ונורא כשם שמשפחתנו סבלה זה אחד הדברים הקשים אשר היו בעם ישראל בדור האחרון ועוד ימים יגידו וכדברי המבינים בענייני העולם הזה פה באמריקה הגודל והמורכבות והאכזריות וכו' וכו', אשר השתיקה יפה, לא היו עשרות שנים. אך "ואני בחסדך בטחתי יגל ליבי בישועתך אשירה לה' כי גמל עלי". 
וידוע המילים האחרונים אשר סיים בהם הסבא הקדוש את חייו הם דברי שלמה המלך במשל:י "נאמנים פצעי אוהב" ומיד לאחר מכן קרא בדבקות שמע ישראל ו"באחד" יצאה נשמתו הטהורה. ודברים אלו הם צוואה וירושה לנו, בכל עת וזמן ובכל מצב תדע נאמנים פצעי אוהב. ואיך האדם ידע שהפצעים שיש לו הם של האוהב שהוא הקב"ה ולא פצעים של עוונות וחטאים?. אלא כשאבשלום רדף אחרי דוד המלך, דוד כותב מזמור בתהלים: "מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו". וקשה מזמור, צריך לומר קינה לדוד, בכי לדוד, בנו רודף אחריו להורגו איזה מזמור?.
אלא כאשר קורים לאדם דברים מוזרים זה לא שכלי, זה בא מהאוהב , מהקב"ה זה לא דבר טבע ולכן בכאלו מצבים ישמח האדם שמחה גדולה אלו ניסיונות המרוממים את האדם.
הייסורים אשר אנו עוברים ייסורי הגוף הנפש, אך עליהם נעבוד ונאמר "נאמנים פצעי אוהב" וכך נתחזק ונעורר רחמים בשמים שיעלה לפני כסא הכבוד סבא הקדוש ויזרז קץ הימים ותצא האמת אשר מארץ תצמח ויסור השקר ויחזיר הקב"ה את הנתמכים בעבר אשר נהנו ושמחו והודו אך כפרו בסוף, יראו את אשר אמר יהושע לעכן : מוטב שתודה ותיענש מאשר קללה תחול על ראשך כל הימים ומודה ועוזב ירוחם.
הימים עוברים ומתפללים ונמנעים אנו מלומר אך בדור הזה אין דבר אשר אין לו קיום ומחילול ה' פוחדים אנו.
"ישמחו השמים ותגל הארץ" וגאולה וישועה קרובה לבוא.
0 תגובות
מחשבה עמוקה ונכונה - הרב פינטו שליט"א
17/12/2012 16:41
הרב פינטו (הרב יאשיהו פינטו )
הרב פינטו, יאשיהו פינטו, rabbi pinto
מחשבה עמוקה ונכונה לפני המעשה!

התורה נותנת לנו בחיים דברים אשר מטרתם לעצור את האדם בכדי לחשוב ולא לעשות דברים בפזיזות, כך מצאנו, גט של כהן הוא לא כשאר גיטין של ישראל, ונבאר הדברים: גט פשוט של ישראל הוא בן שתים עשרה שורות, והגמרא במסכת גיטין מרחיבה למה שתים עשרה שורות, או שג' - ט' ביחד זה שתים עשרה, או שבכל התורה אין את המילים ג-ט אחד ליד השני, ועוד סיבות רבות נאמרו במפרשים, ולכהן הצורה של הגט שונ
ה, בשעה שכהן כותב לאשתו גט רושמים שורה ראשונה, מקפלים אותה ותופרים, וכך כל המשך השורות, כותבים שורה ומקפלים ותופרים, ומדוע? אלא , כהן שגירש את אשתו אסורה עליו משום שכהן אסור בגרושה, לכן חוששים שמא כעס על אשתו ואין ליבו שלם לגט זה וכל מעשיו הם דחפים וכעסים, ואחרי שיתן הגט יצטער, לכן נותנים את המרחב של הזמן הזה בכדי שהכעסים יעברו והצער ירד אף במעט, ואז יחזור בו ולא יתן את הגט לאשתו.

וכך עוד ראיות רבות בתורתנו הקדושה שעצירה אף לרגע מורידה את ההתלהבות ומביאה את האדם לחשוב מחשבה עמוקה ונכונה בכל דרכיו, ה' יזכה אותנו לחשוב מחשבות של אמת ולא להסיק מסקנות מן התלהבות ולהיות שלמים בדרכנו דרך האמת!

(חזון יאשיהו - האדמו"ר יאשיהו יוסף פינטו שליט"א)
המשך יום טוב ובשורות טובות!
1 תגובות
אתר החדשות של ישראל בצינעות
04/12/2012 06:14
הרב פינטו (הרב יאשיהו פינטו )
הרב פינטו, יאשיהו יוסף פינטו, rabbi, pin
בס"ד  

 
סוף סוף מצאנו...ומאושרים לשתף עם כולםאתר חדשות מעודכן ביותר בלי כל הרכילויות ולשון קשה ומדכא ופרשנויות קשות שיש היום מי ישמע... לפי כל האתרים אובמה כל היום רק נתניהו בראש לו...  קצת פרסומות וגם אם יש תמונות של פוליטיקה וכו זה הטוב ביותר שם כי כל התמונות שראינו הם בצניעות רבה מאד
אתר מומלץ מומלץ מומלץ לקבל כל החדשות גם ספורט כלכלה למי שמעוניין, הכל נראה אפילו יותר מעודכן מאתרים אחרים וברוך השם אנחנו שולחים להם מיילים של כבוד הרב ומעלים שם ביהדות את דברי כבוד הרב היקר
 
0 תגובות
« הקודם 1 2 3 4 5 6 הבא »
קבלת עדכונים
רוצים לקבל הודעה במייל בכל פעם שהבלוג שלי מתעדכן ?

עדכוני RSS
חיפוש
ארכיון